Mit centrale centrale barometer

Fra Dr. Jan Richard Goldsmith:

Jeg håber, at du snart er rask og rask efter din sygdom. At læse de mange forskellige filmanmeldelser, mens din anmeldelse ikke er blandt dem, har ringe eller ingen relevans for mig.

Det er din anmeldelse, og kun din anmeldelse , det har været mit 'centrale nøglebarometer' for min beslutning om, hvorvidt jeg skulle overveje at se en film i de sidste mange årtier. Derfor er det, fra en temmelig selvbetjent prospektiv, vigtigt, at du bliver rask og begynder at skrive dine filmanmeldelser igen. Så relevante har dine arbejdsbidrag længe været for mig.